MISKOLCI EGYETEMI HALLGATÓI TUDÁSTÁR
A Miskolci Egyetem hallgatóinak tudományos dolgozatai

 • Kiknek a dolgozatai kerülhetnek fel az adatbázisba?

Az adatbázisba minden, a Miskolci Egyetemen, NEPTUN kóddal rendelkező hallgatónak kerülhetnek fel a dolgozatai.

 • Hogyan kerülhetnek fel a dolgozataim az adatbázisba?

Az adatbázisba dokumentum feltöltéssel kerülnek fel a dolgozatok. A hallgatónak adatokat kell magáról és a dolgozatról megadnia annak érdekében, hogy az kereshető legyen más számára.

A ‘Dokumentum feltöltése’ menüpontot a nyitólapról lehet elérni, belépni a neptun kóddal lehetséges. Miután a hallgató belépett neptun kódjával, a feltöltéshez szükséges adatokat megadja, a dokumentumot a vonatkozó linker kattintva feltölti, majd egy lektoráló oktató nevét kiválasztja, s az “Elküld” gombra kattint. Ezáltal egy autómatikus e-mailküldő rendszer értesítő levelet küld a kiválasztott oktatónak a feltöltendő dokumentumról. Az oktató választ az e-mailben felkínált opciók közül, majd a dokumentum publikussá válik az adatbázisban.

 • Tudok –e változtatni a már publikussá vált dokumentumomban, vagy adataimban?

A már publikált dolgozatban illetőleg személyes adatokban lehet változást eszközölni, de a változás újabb lektorálást von maga után.

 • Milyen szempont szerint lektorálja dolgozatomat az oktató?

A megjelölt oktató nem értékeli a dolgozatot, hanem igazolja, hogy az nem tartalmaz obszcén kifejezéseket, rasszista vagy politikai célzatú mondanivalót.

 • Hogyan jelölöm ki a lektoráló oktatót?

Az oktatók munkáját megkönnyítve minden hallgató saját oktatóját, vagy annak a szervezeti egységnek oktatóját jelöli ki, ahol tanulmányait folytatja. A legördülő ’Lektoráló oktató’ menüpontból választva az értesítő e-mail kiküldésre kerül -a nevek mellet tárolt e-mail cím alapján-.

Az oktatóknak 5 munkanapjuk van a visszaigazolás elküldésére. A visszaigazolásról a hallgató e-mailben értesül. Ha nem történik meg a lektorálás, úgy 5 nap után a hallgató arról e-mailben értesül. Ez esetben egy másik oktatót kell kijelölni, vagy a már kijelölt oktatót érdemes személyesen megkeresnie.

 • Mit kell tennem, ha egy oktató nem szerepel a listában?

Annak az oktatónak, melynek neve nem található a legördülő listában, felvételét lehet kérni az adott szervezeti egységhez tartozó más oktató által. Az igényt Sztermen Orsi e-mail címén és az adott szervezeti egységhez tartozó, kijelölt lektoráló e-mail címén kell jelezni. Sztermen Orsi a felvétel érdekében kommunikációt kezd a megjelölt oktatókkal és a megkapott engedélyét továbbítja a Számítóközpont felé. A Számítóközpont az „új” oktatót és annka e-mail címét feltölti a lektorálók sorába.

 • Milyen tartalmi és külalaki követelményei vannak a feltötlésre kerülő dolgozatomnak?

A dolgozat legjobb, ha (szöveg esetén) pdf formátumban kerül feltöltésre, de ez nem követelmény.

A dolgozatnak tartalmaznia kell először is a nevet, a címet valamint a szöveg alján a készítés dátumát. Ez a tartalmi elvárás mindenkire nézve kötelező.

 • A lektorálás elindításával milyen folymat veszi kezdetét?

A megadott szerzőségi adatok és a szöveg feltöltését követően csakis a hallgatónak van lehetősége a lektorlásái folyamat elondítására: a „Küldés” gombra kattintva az autómatikus üzenet a dolgozattal együtt kiküldésre kerül, a kiválasztott lektoráló e-mail címére. Az oktatónak 5 munkanapja van a dolgozat megismerésére, elolvasására és annak lektorálására.

 • Milyen üzenetet kap az oktató a lektorálási feladatáról?

Tisztelt X.Y.!

Próba Elek, ………….. szakos hallgató, tudományos dolgozatának a Hallgatói Tudástáron való megjelenésének érdekében Önt vűlasztotta lektorálónak. A hallgató dolgozatának megtekintéséhez, használja az alábbi linket /a mellékelt dokumentumot/.

A dolgozat megjelenésének feltétele annka megtekintése, a tartalmi rész ismerete és visszaigazolás küldése, melynek elvégzésére 5 munkanap áll rendelkezésre.

 • Hogyan tudok kapcsolatba lépni a Tudástárért felelősökkel, valamint hogyan tudok kérdést, panszt, észrevételt intézni?

Kérdéseket, panaszt, észtrevétel az impresszumban megadott két e-mail címen lehet feltenni. A kérdésre maximum 5 munkanapon belül válaszolnak, vagy Sztermen Orsolya Lili, vagy a Számítóközpont illetékes munkatársa.

 • Hogyan tudok belépni a Hallgatói Tudástár admin felületére?

Az egyetemi diákigazolvánnyal kell bemenni a Számítóközpontba, ahol minden hallgató e-mail címet kap. A regisztrációhoz csak ez az e-mail cím szökséges, ennek hiányában viszont nem lehet belépni a felületre.

 • Hogyan lehet több szerzőt vagy társszerzőt közölni?

Többszerzős munka esetén is és társzerző vagy közreműködő estén is a „Szerzők felvitele” menüpont alatt lehet egymás után, egymástól végül is függetlenül több nevet bevinni az adatbázisba, majd a publikáció adatainak megadása közben lehet 1 címhez több nevet is rendelni. A „szerzőségi közlés” menüpontban lehet a jelezni, hogy ki társszerző, első szerző, stb.

 • Fel lehet vinni társzerzőként nem egyetemi hallgatót is?

Igen, a szerző nevének megadása után a státusz pontnál lehet kiválasztani azt, hogy egyetemi, vagy nem egyetemi hallgató adatait töltöttük fel.

 • Mit jelent a címváltozat?

A címváltozat akkor válik fontossá, ha egy dolgozatnak idegen nyelven is van címe és azt jelezni szeretnénk.

 • Milyen formai követelménnyel adhatom meg a cikkem, egy folyóiratban történt megjelenésének oldalszámát?

Az oldalszám megadása szám, szóköz, „p” betű, valamint egy pont beírásával történik. Ez a formai követelménye az oldalszám megadásának.

 • Milyen szabály vonatkozik a besorolási címre?

A besorolási cím megadásánál a címet kezdő névelőt nem kell megadni, ezt annak érdekében nem adjuk meg, hogy a keresésénél ne „a” vagy „az” betűre keressünk, hanem a konkrét címben szereplő szóra.

Az évadatokra milyen formai követelmény vonatkozik? (?)

Az év, számmal történő beírásánál, a szám után pont következik/nem következik pont.

 • Milyen formátumban töltsem fel a szövegemet?

Ha lehet, akkor pdf formátumban, hiszen mindenki számára az a legbiztionságosabb. Az adatbázisnak nem célja a szövegek egyszerű másolásának biztosítása.

 • Hogyan lehet a lektornak kiküldetni az automatikus e-mailt, amivel a feltöltött dolgozat publikálási folyamata elindul? (?)

A publikáció feltöltése és adatainak megadása után a „státusz” menüpont alatt található Küldés gombra kattintva lehet elküldeni a dolgozatot, valamint az összes feltöltött információt a lektornak. A küldés nem vonható vissza.

 • A „Súgó” valamint a GyIK tartalma megegyezik?

Nem, nem egyezik meg. A Súgó szövege nagyrészt a ME Publikációs Adatbázisához készült, a GyIK csak a H. T.-hoz íródott.

FIGYELEM!

A feltöltendő dolgozatoknak (szöveg esetén) a következőket, és az alábbi sorrendben kell tartalmaznia:

 1. Szerző/k neve

 2. Dolgozat címe

 3. Maga a szöveg

 4. Készítés dátuma

A szerzői adatok megadása, a szerzőről és a dolgozatról nyújtanak információt, hiányos megadás esetén a megtalálhatóság esélye csökken. A Súgó, és a GyiK használata hasznos lehet probléma esetén; kérdést a Hallgatói Tudástár e-mail címére lehet küldeni.